Przejdź do treści

Nasz klub w programie KLUB 2020

Nasz klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000,00 złotych na prowadzenie zajęć sportowych. Dofinansowanie zostanie wykorzystane na dofinansowanie pracy trenerów w wysokości 6000,00 złotych, zakup sprzętu 2000,00 złotych (stroje narciarskie) oraz 2000,00 złotych na dofinansowanie obozu sportowego w Ptaszkowej.