Przejdź do treści

Ubezpieczenie zawodników w klubie do października 2020

Wszyscy zawodnicy, którzy złożyli deklarację członkowską podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu NNW i KL. Polisa będzie znajdowała się w klubie.

POLISA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
PZU SPORT
Umowa zbiorowa imienna
Nr 1045000988