Przejdź do treści

Daria Gembicka stypendystką Minister Edukacji Narodowej

Jest nam niezmierne miło poinformować, iż nasza zawodniczka
D a r i a G e m b i c k a
otrzymała
16 października 2015 r., w Warszawie,
z rąk pani minister Joanny Kluzik – Rostkowskiej,
stypendium Ministra Edukacji Narodowej
za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014 / 2015.

Daria jest jednym z 320 tegorocznych stypendystów w Polsce
i otrzymała je za osiągnięte sukcesy sportowe w biathlonie.