Przejdź do treści

Nasz Klub z dofinansowaniem UM Katowice

Nasz Klub otrzymał dofinansowanie z UM Katowice w ramach zadania „Prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie
pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2022 roku” w dyscyplinie biathlon w wysokości 20 000,00 złotych oraz 10 000,00 złotych na stypendium sportowe dla zawodniczki Darii Gembickiej w ramach zadania „Organizacja Uprawiania Sportu w 2022 roku”.