Przejdź do treści

Plany treningowe i działania klubu w najbliższych tygodniach

Wszystkie plany i działania klubu będą aktualizowane na bieżąco i można je śledzić w zakładce KALENDARZ AKCJI I PLANY  w górnym menu strony.

Informacja o najbliższych zawodach i treningach (wyjazdowych)

Termin: 14.09.2019  zbiórka godz. 10:00  na miejscu (Park Pszczelnik) zarejestruj się elektronicznie (linki dostępne na stronie klubu lub na FB Biathlon dla każdego) w przypadku braku możliwości przyjazdu na miejsce zawodów  proszę o kontakt z Trenerką Dagmarą 502 422 002

Zawody: Biathlon dla każdego

Miejsce: Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik, start pierwszego zawodnika o 11:00!.

Trenerzy: Dagmara Gerasimuk

Zabieramy strój sportowym reprezentacyjny – dres/koszulki klubowe/plecak. Proszę zabrać kanapki, napoje.

Termin: 20.09.2019 zbiórka godz. 15:00  przy klubie, transport busem, powrót około 19:00

Trening: Biathlonowy Ośrodek w Wodzisławiu Śląskim (strzelanie)

Miejsce: Wodzisław Śląski Park Trzy Wzgórza

Trenerzy: Jakub Grudzień, Rafał Cyba (tel. 794 248 945, tel.728 832 381)

Zabieramy strój sportowym reprezentacyjny – dres/koszulki klubowe/plecak Proszę zabrać kanapki, napoje.

 

Termin: 01-02.10.2019 tylko zawodnicy z roczników  2003/2004/2005/2006

Zawody: Wojewódzki Mistrzostwa Młodzików i Młodzików młodszych

Miejsce: Wodzisław Śląski Park Trzy Wzgórza

Trenerzy: Jakub Grudzień,

Zabieramy strój sportowym reprezentacyjny – dres/koszulki klubowe/plecak Proszę zabrać kanapki, napoje.

 

Termin: 11-14.10.2019; 11.10. zbiórka godz. 15:30  przy klubie, powrót 14.10. godz. 15:00. Do zawodów zarejestruj się elektronicznie (linki dostępne na stronie klubu lub na FB Biathlon dla każdego) Potwierdzenie uczestnictwa w konsultacji szkoleniowej do 30.09.2019.

Trening i Zawody: konsultacja szkoleniowa oraz Biathlon dla każdego

Miejsce: Biathlonowy Ośrodek Wodzisław Śląski Park Trzy Wzgórza, zawody -start pierwszego zawodnika o 11:00!.

Trenerzy: Dagmara Gerasimuk, Jakub Grudzień  

Zabieramy strój sportowym reprezentacyjny – dres/koszulki klubowe/plecak. Proszę zabrać kanapki, napoje.

Dopłata do wyjazdu: 150,00 złotych na konto klubu (nie dotyczy Młodzików Młodszych i starszych zawodników startujących w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich)

 

Bieżące informacje można śledzić na stronie www.lider-katowice.pl plan treningów i akcji w zakładce KALENDARZ AKCJI I PLANY

 

Składka członkowska – 30,00 złotych za miesiąc płatna na konto klubu

Przypominamy o badaniach sportowych dzieci i zgodzie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.