Przejdź do treści

Współpraca ze szkołami ZSO nr 2, LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Chorzowie, SMS Duszniki Zdrój

Informujemy, że nasz klub współpracuje z szkołami, które pomagają naszym zawodnikom łączyć edukację z trenowaniem. Dotychczas bardzo intensywnie współpracowaliśmy z Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curie-Skłodowskiej w Chorzowie, którą ukończyli m.in. Monika i Patrycja Hojnisz, Marcin Skowron, Bartosz Jedynak, Martyna Jedynak, a obecnie uczy się się tam Wiktoria Smakosz i Daria Gembicka. Kolejną szkołą jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach, do której uczęszczali Szymon Kaczyński, Filip Kutyła, Jakub Grudzień, a obecnie zaczynamy współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, gdzie znajdują się klasy biathlonowe już od 4 klasy podstawówki. Pierwszym uczniem z UKS Lider Katowice został Kacper Guzek. W szkole treningi prowadzi również nasza trenerka Patrycja Hojnisz.