Przejdź do treści

Grand Prix w biegach przełajowych na Zadolu 24.04.-podsumowanie

Nieliczna ale bardzo prężna reprezentacja naszego klubu zjawiła się na biegach przełajowych na Zadolu w sobotę.

W składzie: Paulina Pochciał, Artur Besser, Olaf Stanieczek, Kacper Guzek, Andrzej Guzek, Hubert Śliwiński oraz Patryk Włodarczyk i Nadia Waśkiewicz zdobywaliśmy punkty dla naszego klubu. Dystans jak zawsze był wymagający. Na starcie pojawiło się sporo rywali z innych klubów.

Oto miejsca naszych zawodników:

2 Kacper Guzek

10 Paulina Pochciał

8 Patryk Włodarczyk

9 Olaf Stanieczek

19 Artur Besser

21 Hubert Śliwiński

3 Andrzej Guzek

W klasyfikacji generalnej po dwóch biegach najwyżej sklasyfikowani są: Kacper Guzek (1) w klasach 1-3, Andrzej Guzek (3) w gimnazjum, Olaf Stanieczek (5) w klasach 4-6. Nasz klub zajmuje aktualnie 4 miejsce.

W najbliższą sobotę odbędzie się bieg przełajowy na Zadolu w ramach Grand Prix MOSiR Katowice 2015/2016.

Zbiórka zawodników naszego klubu o 9:45 przy klubie lub o 10:00 na miejscu.

Należy zabrać legitymację szkolną i zgodę Rodzica na udział w zawodach.

WYNIKI z pierwszego biegu TUTAJ

Biegi Przełajowe Grand Prix MOSiR Katowice 2015/2016

R    E    G    U    L    A    M    I    N
B I E G Ó W    P R Z E Ł A J O W Y C H

G R A N D   P R I X   M O S i R   K A T O W I C E

EDYCJA  2015/2016

1. Cel:

Popularyzacja sportowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży.
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży miasta Katowice.

2. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach

3. Termin i miejsce:
Bieg odbędą się w parku leśnym przy ORW Zadole; Katowice Ul Wczasowa 18
Początek biegów – godzina 11.00

I BIEG PRZEŁAJOWY  19.09.2015                      
 II BIEG PRZEŁAJOWY  23.04.2016                         
III BIEG PRZEŁAJOWY 07.05.2016                      
 IV BIEG PRZEŁAJOWY  21.05.2016
 V BIEG PRZEŁAJOWY   04.06.2016

4. Uczestnictwo:

W biegach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający aktualny dokument potwierdzający datę         urodzenia oraz aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wzięcia udziału w biegu lub zgodę rodziców/opiekunów na udział w biegach.

5. Kategorie wiekowe objęte klasyfikacją GRAND PRIX:

  1. Dziewczęta:

I  Kategoria  do III Klasy Szkoły Podstawowej –  dystans ok  1000 m
       II Kategoria od IV do VI Klasy Szkoły Podstawowej –  dystans ok. 1000 m
III Kategoria od I-III Klasy Szkoły Gimnazjalnej     –  dystans ok. 1600 m
IV Kategoria od I-III Klasy Szkoły Średniej  dystans ok. 2500 m

  1. Chłopcy:

I  Kategoria  do III Klasy Szkoły Podstawowej –  dystans ok  1000 m
       II Kategoria od IV do VI Klasy Szkoły Podstawowej –  dystans ok. 1000 m
III Kategoria od I-III Klasy Szkoły Gimnazjalnej     –  dystans ok. 1600 m
IV Kategoria od I-III Klasy Szkoły Średniej  dystans ok. 2500 m

6. Zgłoszenia  i  zapisy:

Zgłoszenia  i  zapisy  przyjmowane będą w dniu biegu w godzinach od 930 do 1045 w Biurze Zawodów.
Biuro Zawodów – ORW ?Zadole?-Katowice, ul.Wczasowa 8.
Z uwagi iż w biegach biorą udział dzieci terminy biegów mogą ulec zmianie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

7. Klasyfikacja i punktacja:

    Indywidualna: za I miejsce-25 pkt., II-20 pkt., III-19 pkt., itd. do miejsca XIX, za miejsce XX -2 pkt.,
pozostali po 1 pkt.
Zespołowa: za udział ekipy minimum 10-osobowej – 100 punktów + punkty indywidualne.
Generalna Grand Prix: Suma punktów w punktacji zespołowej poszczególnych biegów.
Klasyfikacja indywidualna i zespołowa prowadzona będzie tylko dla dziewcząt i chłopców do 19lat

8. Postanowienia końcowe:

  • Uczestnicy  są  ubezpieczeni  przez  Organizatora,
  • Uczestnicy  otrzymają  po biegu  napoje oraz posiłek
  • Dojazd do miejsca zawodów we własnym zakresie i na własny koszt,
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
  • We  wszystkich  sprawach  spornych oraz nie objętych regulaminem  decydować  będzie  Organizator
  • Interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  do  Organizatora,
  • Organizator zastrzega, iż wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy

                                                      Z A P R A S Z A M Y  !!!